Miejsce:
Hotel andel's
ul. Ogrodowa 17, Łódź
Termin:
20-21.04.2018 r.
Konferencja bezpłatna

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowotwory układu krwiotwórczego w praktyce klinicznej – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się w hotelu andel’s w Łodzi w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku. Konferencja jest organizowana pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Spotkanie będzie poświęcone praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Prezentowane wykłady i przypadki kliniczne odnosić się będą do problemów, z którymi spotykamy się w codziennej praktyce klinicznej. Podczas konferencji nie zabraknie również wykładów poświęconych rzadkim chorobom układu krwiotwórczego.

Mamy nadzieję, że dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że nasza konferencja okaże się dla Państwa interesująca i dostarczy okazji do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej. Zachęcamy do odwiedzania strony nuk2018.pl na której będziemy na bieżąco informować o postępie przygotowań i programie konferencji.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na konferencję.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Koordynatorów Programu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak


Program

Koordynatorzy Programu Naukowego:


Piątek, 20 kwietnia 2018 r.

8:00 - 13:00
Kurs statystyczny
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 13:40
Otwarcie konferencji
prof. Tadeusz Robak, prof. Agnieszka Wierzbowska
13:40 - 15:40
I Sesja
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Przewodniczący sesji: prof. Tadeusz Robak, prof. Jerzy Hołowiecki
13:40 - 14:00
Podstawy molekularne rozwoju ostrej białaczki szpikowej
prof. Anna Korycka-Wołowiec
14:00 - 14:30
Ostra białaczka promielocytowa
dr Agnieszka Pluta
14:30 - 15:00
Nowe możliwości intensywnego leczenia chorych na AML
prof. Agnieszka Wierzbowska
15:00 - 15:30
Leczenie chorych na AML nie kwalifikujących się do intensywnej terapii
dr Katarzyna Budziszewska
15:30 - 15:40
Dyskusja
15:40 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:20
II Sesja
Zespoły mielodysplastyczne (MDS)
Przewodniczący sesji: prof. Beata Stella-Hołowiecka, prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
16:00 - 16:30
Leczenie MDS niskiego ryzyka
prof. Anna Szmigielska-Kapłon
16:30 - 16:40
MDS niskiego ryzyka z transformacją do AML – opis przypadku
dr Magdalena Czemerska
16:40 - 16:50
MDS wysokiego ryzyka - opis przypadku
dr Agnieszka Piekarska
16:50 - 17:10
Transplantacje u chorych na MDS
prof. Sebastian Giebel
17:10 - 17:20
Dyskusja
17:20 - 17:50
Przerwa kawowa
17:50 - 19:00
III Sesja
Leczenie wspomagające
Przewodniczący sesji: prof. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. Dariusz Wołowiec
17:50 - 18:10
Współczesne leczenie gorączki neutropenicznej
prof. Ewa Lech-Marańda
18:10 - 18:30
Nowe leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe u chorych w neutropenii
prof. Lidia Gil
18:30 - 18:50
Miejsce granulocytarnych czynników wzrostu u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego
prof. Tomasz Wróbel
18:50 - 19:00
Dyskusja
19:30
Kolacja

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

8:30 - 10:10
IV Sesja
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)/ Mielofibroza (MF)
Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Hellmann, prof. Aleksander Skotnicki
8:30 - 8:40
CML u kobiety w ciąży - opis przypadku
dr Aleksandra Gołos
8:40 - 9:00
Leczenie CML u kobiety w ciąży
prof. Tomasz Sacha
9:00 - 9:30
Zarządzanie działaniami niepożądanymi inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI)
dr Olga Grzybowska-Izydorczyk
9:30 - 10:00
Mielofibroza u chorego poniżej 50 roku życia – zasady leczenia
prof. Anna Czyż
10:00 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:30
Przerwa kawowa
10:30 - 12:00
V Sesja
Zespoły mieloproliferacyjne Ph(-) / mastocytoza
Przewodniczący sesji: prof. Krzysztof Chojnowski, prof. Maria Bieniaszewska
10:30 - 11:00
Zarządzanie sytuacjami szczególnymi w nowotworach mieloproliferacyjnych
prof. Joanna Góra-Tybor
11:00 - 11:20
Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowych w chorobach mieloproliferacyjnych
prof. Jacek Treliński
11:20 - 11:50
Mastocytoza - diagnostyka i leczenie
prof. Iwona Hus
11:50 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:15
Przerwa kawowa
12:15 - 14:00
VI Sesja
Rzadkie nowotwory mieloproliferacyjne
Przewodniczący sesji: prof. Sebastian Grosicki
12:15 - 12:25
Przewlekła białaczka neutrofilowa – opis przypadku
dr Marta Sobas
12:25 - 12:45
Standardy diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki neutrofilowej
prof. Maria Bieniaszewska
12:45 - 13:15
Eozynofilia - standardy diagnostyczno-terapeutyczne
prof. Grzegorz Helbig
13:15 - 13:25
Dyskusja
13:25 - 13:40
Podsumowanie konferencji
prof. Agnieszka Wierzbowska,
prof. Tadeusz Robak
13:40 - 14:30
Lunch

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z organizatorem.


Patronat

Patronat Naukowy:

PTHiT

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Sponsorzy

Sponsor Główny:

Celgene

Sponsor Wspierający:

Amgen
Novartis

Sponsor:

Astellas Pharma Polska
AbbVie

Partner:

Jazz Pharmaceuticals

Wystawca

Bristol-Myers Squibb
Janssen
Sandoz
Pfizer
Sandoz
TEVA Oncology

Organizator

Eleven

Certyfikat Infarma

INFARMA certyfikat