Program

Czwartek, 19 listopada 2020

13.00-14.00
WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE
Nowe spojrzenie na diagnostykę zespołów mielodysplastycznych
14.00-14.10
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak
14.10-15.05
SESJA I
CHOROBY RZADKIE I
14.10-14.25
Zasady diagnostyki i leczenia eozynofilii
14.25-14.40
Monocytoza – problem diagnostyczny
14.40-14.55
Współczesne zasady leczenia mastocytozy
14.55-15.05
Dyskusja
15.05-15.10
Przerwa
15.10-16.15
SESJA II
AML I: WTÓRNA OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
15.10-15.25
Wtórna ostra białaczka szpikowa – możliwości terapeutyczne
15.25-15.40
CPX-351 - jak leczyć bezpiecznie
15.40-15.50
Dyskusja
15.50-16.05
Profilaktyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybicznych w dobie nowych leków w hematoonkologii
16.05-16.15
Dyskusja
16.15
PODSUMOWANIE I DNIA KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak

Piątek, 20 listopada 2020

14.00-14.10
OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak
14.10-14.50
SESJA III
CHOROBY RZADKIE II
14.10-14.25
Zespół hemofagocytarny – rozpoznanie, opcje terapeutyczne
14.25-14.40
Zespoły mielodysplastyczno- mieloproliferacyjne – zasady diagnostyki i leczenia
14.40-14.50
Dyskusja
14.50-14.55
Przerwa
14.55-15.50
SESJA IV
CHOROBY RZADKIE III
14.55-15.10
Współczesne zasady leczenia anemii aplastycznej
15.10-15.25
Diagnostyka i leczenie choroby Gauchera
15.25-15.40
Nocna napadowa hemoglobinuria – diagnostyka i leczenie w 2020 roku
15.40-15.50
Dyskusja
15.50-15.55
Przerwa
15.55–16.50
SESJA V
AML II: LECZENIE AML WYSOKIEGO RYZYKA
15.55-16.10
Jak leczyć ostrą białaczkę szpikową z mutacją FLT-3
16.10-16.25
Treatmet of unfit AML patients
16.25-16.40
Rola nowych leków w leczeniu podtrzymującym w AML
16.40-16.50
Dyskusja
16.50
PODSUMOWANIE II DNIA KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak

Sobota, 21 listopada 2020

09.30-09.40
OTWARCIE III DNIA KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak
09.40-10.35
SESJA VI
AML III: AML WYBRANE PODTYPY
09.40-09.55
Leczenie CBF-AML
09.55-10.10
Leczenie wtórnej ostrej białaczki promielocytowej
10.10-10.25
Diagnostyka i leczenie białaczki bifenotypowej
10.25-10.35
Dyskusja
10.35-10.40
Przerwa
10.40-11.35
SESJA VII
CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (MDS, CML)
10.40-10.55
Jak leczę MDS niskiego ryzyka 2020 roku?
10.55-11.10
Nowotwory współistniejące z CML
11.10-11.25
Czy spodziewamy się przełomu w leczeniu CML?
11.25-11.35
Dyskusja
11.35-11.40
Przerwa
11.40 - 12.20
SESJA VIII
MIELOFIBROZA
11.40-11.55
Problemy diagnostyczne w prefibrotycznej mielofibrozie – współpraca hematologa i patologa
11.55-12.10
Jak bezpiecznie leczyć chorych na mielofibrozę?
12.10-12.20
Dyskusja
12.20
Podsumowanie konferencji
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak