Program

Czwartek, 19 listopada 2020

13.00-14.00
SESJA PRZEDKONFERENCYJNA
WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE SPONSOROWANE Celgene
INTERDYSCYPLINARNA DIAGNOSTYKA ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH Z OBECNOŚCIĄ PIERŚCIENIOWATYCH SYDEROBLASTÓW
13.00-13.10
Zespoły mielodysplastyczne - kryteria diagnostyczne
prof. Monika Prochorec-Sobieszek
13.10-13.50
Obraz mikroskopowy rozmazów krwi obwodowej i szpiku oraz trepanobiopsji - prezentacja przypadków
mgr Dorota Kowalczyk-Cyran
prof. Monika Prochorec-Sobieszek
dr Marzena Wątek
13.50-13.55
„Best practice” we współpracy hematolog-diagnosta
mgr Dorota Kowalczyk-Cyran
prof. Monika Prochorec-Sobieszek
dr Marzena Wątek
13.55-14.00
Dyskusja i podsumowanie
prof. Monika Prochorec-Sobieszek
14.00-14.10
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak, dr hab. Agnieszka Pluta
14.10-15.05
SESJA I | CHOROBY RZADKIE I
Przewodniczący: prof. Iwona Hus, prof. Grzegorz Helbig, prof. Agnieszka Wierzbowska
14.10-14.25
Zasady diagnostyki i leczenia eozynofilii
dr Agnieszka Janus
14.25-14.40
Monocytoza – problem diagnostyczny
prof. Iwona Hus
14.40-14.55
Współczesne zasady leczenia mastocytozy
prof. Grzegorz Helbig
14.55-15.05
Dyskusja
15.05-15.10
Przerwa
15.10-16.15
SESJA II | AML I: WTÓRNA OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
Przewodniczący: prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak, dr hab. Agnieszka Pluta
15.10-15.25
Wtórna ostra białaczka szpikowa – możliwości terapeutyczne
prof. Agnieszka Wierzbowska
15.25-15.40
CPX-351 - jak leczyć bezpiecznie
dr hab. Agnieszka Pluta
15.40-15.50
Dyskusja
15.50-15.55
Przerwa
15.55-16.35
SESJA III | LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W LECZENIU NOWOTWORÓW UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
Przewodniczący: prof. Lidia Gil, prof. Agnieszka Wierzbowska, dr hab. Agnieszka Pluta, prof. Sebastian Grosicki
15.55-16.10
Profilaktyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybicznych w dobie nowych leków w hematoonkologii
prof. Lidia Gil
16.10-16.25
Rola i miejsce krwiotwórczych czynników wzrostu w leczeniu chorób układu krwiotwórczego
prof. Sebastian Grosicki
16.25-16.35
Dyskusja

Piątek, 20 listopada 2020

14.00-14.10
OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
14.10-14.50
SESJA IV | CHOROBY RZADKIE II
Przewodniczący: prof. Anna Szmigielska-Kapłon, prof. Agnieszka Wierzbowska
14.10-14.25
Zespół hemofagocytarny – rozpoznanie, opcje terapeutyczne
dr Marzena Wątek
14.25-14.40
WYKŁAD SPONSOROWANY Swixx
Nocna napadowa hemoglobinuria – diagnostyka i leczenie w 2020 roku
prof. Anna Szmigielska-Kapłon
14.40-14.50
Dyskusja
14.50-14.55
Przerwa
14.55-15.50
SESJA V | CHOROBY RZADKIE III
Przewodniczący: prof. Anna Szmigielska-Kapłon, prof. Tomasz Wróbel, prof. Agnieszka Wierzbowska
14.55-15.10
Współczesne zasady leczenia anemii aplastycznej
prof. Anna Szmigielska-Kapłon
15.10-15.25
WYKŁAD SPONSOROWANY Takeda
Diagnostyka i leczenie choroby Gauchera
dr Marek Dudziński
15.25-15.40
Zespoły mielodysplastyczno-mieloproliferacyjne – zasady diagnostyki i leczenia
prof. Tomasz Wróbel
15.40-15.50
Dyskusja
15.50-15.55
Przerwa
15.55–16.50
SESJA VI | AML II: LECZENIE AML WYSOKIEGO RYZYKA
Przewodniczący: prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Anna Czyż, dr hab. Agnieszka Pluta
15.55-16.10
WYKŁAD SPONSOROWANY Novartis
Jak leczyć ostrą białaczkę szpikową z mutacją FLT-3
prof. Anna Czyż
16.10-16.25
Leczenie AML u chorych „unfit”
dr Katarzyna Budziszewska
16.25-16.40
Rola nowych leków w leczeniu podtrzymującym w AML
prof. Agnieszka Wierzbowska
16.40-16.50
Dyskusja

Sobota, 21 listopada 2020

09.30-09.40
OTWARCIE III DNIA KONFERENCJI
09.40-10.35
SESJA VII Teva
AML III: AML WYBRANE PODTYPY
Przewodniczący: prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak
09.40-09.55
Leczenie wtórnej ostrej białaczki promielocytowej
dr hab. Agnieszka Pluta
09.55-10.10
Diagnostyka i leczenie białaczki bifenotypowej
dr Marta Sobas
10.10-10.25
Leczenie CBF-AML
dr Magdalena Czemerska
10.25-10.35
Dyskusja
10.35-10.40
Przerwa
10.40-11.35
SESJA VIII | CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (MDS, CML)

Przewodniczący: prof. Tomasz Sacha, prof. Agnieszka Wierzbowska, dr Olga Grzybowska-Izydorczyk

10.40-10.55
WYKŁAD SPONSOROWANY Celgene
Jak leczę MDS niskiego ryzyka 2020 roku?
dr Krzysztof Mądry
10.55-11.10
Nowotwory współistniejące z CML
dr Olga Grzybowska-Izydorczyk
11.10-11.25
Czy spodziewamy się przełomu w leczeniu CML?
prof. Tomasz Sacha
11.25-11.35
Dyskusja
11.35-11.40
Przerwa
11.40 - 12.20
SESJA IX
MIELOFIBROZA
Przewodniczący: prof. Joanna Góra-Tybor, prof. Maria Bieniaszewska, dr hab. Agnieszka Pluta
11.40-12.05
Problemy diagnostyczne w prefibrotycznej mielofibrozie – współpraca hematologa i patologa
prof. Joanna Góra-Tybor, dr hab. Dorota Jesionek-Kupnicka
12.05-12.20
Jak bezpiecznie leczyć chorych na mielofibrozę?
prof. Maria Bieniaszewska
12.20-12.30
Dyskusja
12.30
Podsumowanie konferencji
prof. Agnieszka Wierzbowska, prof. Tadeusz Robak, dr hab. Agnieszka Pluta